ติดต่อเรา

TOP การตลาด 12 ถนน บุญเรืองฤทธิ์ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50200 ประเทศไทย

+66 53526340
[email protected]
เปิด – ปิด | 08:00 – 17:00 GMT+7

https://www.facebook.com/thmoviehdd/